Mocht u een klacht of opmerking hebben over onze praktijk of onze behandeling, schroom dan niet om ons daarvan op de hoogte te stellen.

Neem contact op met de praktijk (per telefoon of contactformulier).

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. Wij gaan dan samen op zoek naar een oplossing.

Het kan ook zijn dat u uw vraag telefonisch neerlegt bij de praktijkhouder. Zij kan dan in overleg met de betreffende tandarts naar een oplossing kijken en deze met u overleggen.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de tandarts of praktijkhouder, leg uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie. Dit kunt u doen door een email te sturen naar klachtenfunctionaris@dentalcarezutphen.nl.

Binnen drie weken zal de functionaris de klacht behandelen en met u in overleg gaan over een oplossing. Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de interne klachtencommissie dan kunt u ook terecht bij het ANT – Associatie Nederlandse Tandartsen.

https://www.ant-tandartsen.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl.
Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Telefoon 0900-2025012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door de beroepsorganisatie KNMT.